Dlaczego nie nalezy płacic dziesięciny?

Adwentyzm
Awatar użytkownika
Trawa
Posty: 5
Rejestracja: 16 maja 2017, 19:42
Płeć: Mężczyzna

Dlaczego nie nalezy płacic dziesięciny?

Postautor: Trawa » 01 czerwca 2017, 13:07

skopiowałem to co napisałem stąd:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 3&start=75

(Mal.3:10)

Pewne zagadnienia ze starego nie obowiązują w nowym testamencie, i Biblia
się w tych kwestiach wyraźnie opowiedziała" -należy do nich dziesięcina, która Bóg przeznaczył jako dziedzictwo dla Lewitów:

"Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w Namiocie Zgromadzenia." Liczb 18,21

" Ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich.." liczb 18, 24

DZIŚ JUŻ NIE MA LEWITÓW I NIE MA SŁUŻBY ŚWIĄTYNNEJ !!!
Dziesięcina nie obowiązuje chrześcijan gdyż nie ma już służby świątynnej i nie ma lewitów.
Żadnego takiego błogosławieństwa za płacenie 10% zarobków TERAZ BÓG NIE OBIECUJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uzależnienie osobistego powodzenia i zamożności (czyli mówiąc slangiem niektórych społeczności chrześcijańskich "błogosławieństwa" - chociaż to bardzo zubożone pojęcie błogosławieństwa) od płacenia dziesięciny jest fałszywa nauką.
Z tego co wiem to obecnie nawet w kościołach zielonoświątkowych odchodzi się od płacenia dziesięciny.
Wróćmy jeszcze raz do sławnego wersetu Mal 3:8-12

Cytat:
Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W czemże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach. (9) Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz. (10) Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tem, mówi Pan zastępów; jeźli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać; (11) I zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów. (12) I będą was błogosławić wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan zastępów."


Absolutnie nie ma możliwości aby ten tekst obowiązywał chrześcijan. To, aby te słowa brali sobie do serca chrześcijanie, tak chce bożek Mammon i ci co jemu służą.

PO PIERWSZE
Kto mówi te słowa? :
Mal 3:10 bg "(10) Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim"
Mówi je kapłan Malachiasz:
http://pl.wikipedia.org/w...sz_%28prorok%29
"Na podstawie znajomości problematyki, którą porusza Malachiasz, wnosi się, że był kapłanem, podobnie jak Jeremiasz i Ezechiel[8].
Rabini przypisują mu członkostwo wielkiej Synagogi (trybunału)[10]
Na podstawie analizy księgi egzegeci wnioskują o przychylności autora do kapłaństwa lewickiego (Ml 2,4-7). Z tekstu wynika troska Malachiasza o utrzymanie świątyń i ich pracowników (Ml 3,6-12)" Widać, jednoznacznie,że zależało mu na dziesięcinach - czyli żywności przynoszonej przez rolników do spichlerza gdyż ON SAM z tego korzystał !!! - był kapłanem

PO DRUGIE:
Kiedy mówi te słowa
Mówi je najprawdopodobniej w 438 roku p.n.e. (przed naszą erą):
"Okres działalności Malachiasza wnioskowany jest na podstawie przedstawianych w księdze informacji. W czasie jego działalności Judeą zarządzał namiestnik (Ml 1,8), co wskazuje na okres perski (od 536 do 331 p.n.e.)[1]. Świątynia[uwaga 4] była już odbudowana, o czym świadczą liczne do niej odwołania[13], a kapłani zorganizowani (Ml 2,7-9), co miało miejsce po 515 p.n.e"

Po TRZECIE
Do kogo są skierowanie te słowa?
Absolutnie nie do chrześcijan !!!
Tylko do synów Jakuba !!! w roku 438 p.n.e (przed nasza erą)
w czasie obowiązywania służby świątynnej !!!!
" Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba."
Mal3,6
"Bóg zwraca się w tym fragmencie do synów Jakuba, czyli do narodu izraelskiego, który łamie przykazania tak jak czynili to ich fizyczni ojcowie. Tekst ten nie jest skierowany do Kościoła, bo nowotestamentowy Kościół to nie są synowie Jakuba ale duchowy Izrael, w którym nie ma Żyda ani Greka” (Gal 3:28), ponieważ Pan Jezus pojednał wszystkich nowonarodzonych ludzi z Bogiem przez swoją świętą krew. (Ef 2:15-16)."

Malachiasz apelował głownie do rolników i właścicieli ziemskich ,czyli ludzi wykonujących zawody zobligowane do płacenia dziesięciny wg ówczesnego prawa żydowskiego, biedni Żydzi nie płacili dziesięcin w ogóle.

PO CZWARTE
Co jest napisane w tym wersecie?
Nie to co nam się wydaje że jest napisane, lecz co jest rzeczywiście tam napisanie?

Mal 3:10 bg "(10) Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim"

Po woli czytajmy:
Zanieście - wy rolnicy dziesięcinę - czyli płody rolne i bydło do spichlerza.
Dla tych co nie rozróżniają spichlerza od konta bankowego podaję definicje słowa spichlerz:
"Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielką ilością okien[1]."
Zapewniam,że od tamtych czasów definicja ta nie zmieniła się i spichlerz nie jest kontem bankowym !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Kościół wg nowego przymierzanie nie jest świątynią w kontekście budowli, lecz jest to ”oikos” czyli wspólnota (1Pio 2:5; Ef 2:19) a świątynią jest teraz ciało każdego nowonarodzonego chrześcijanina (2Kor 6:19).

Nie mamy również spichlerzy ani Lewitów pobierających dziesięciny, kapłaństwo jest powszechne, natomiast o sieroty i wdowy Kościół zobowiązany jest dbać w nieco inny,bardziej indywidualny sposób, niż wynikało to z przepisów Prawa Mojżeszowego (Dz Ap 4:32-37; 2Kor 8:1-8,14-15; 9:1-5). Nie można zatem zanosić dziesięciny do Świątyni, bo taka o jakiej mówi Prawo dawno nie istnieje."

"Aby żywność była w domu moim"
Powtarzam ŻYWNOŚĆ !!!!!!!!!!!! w spichlerzu a nie pieniądze w kopercie !!!

PO PIĄTE:
Czy Bóg obiecał błogosławieństwo chrześcijanom po "oddaniu" dziesięciny?
Absolutnie NIE !!!!!!!!
Obiecał je ale nie chrześcijanom tylko narodowi Izraelskiemu - synom Jakuba TYLKO w czasie istnienia świątyni w Izralelu !!! TERAZ TA OBIETNICA JEST NIEAKTUALNA !!!
Malachiasz apelował głownie do rolników i właścicieli ziemskich ,czyli ludzi wykonujących zawody zobligowane do płacenia dziesięciny wg ówczesnego prawa żydowskiego,biedni nie płacili dziesięcin w ogóle.


Ci co służą bożkowi Mammonie sprytnie wykorzystują ludzi chciwych i chcących się szybko wzbogacić sugerując im fałszywą interpretację tego fragmentu i twierdząc,że ta obietnica nadal obowiązuje iże jeżeli zapłacą panu Bogu (czyli im )10 % swoim pieniędzy to pan Bóg MUSI im pobłogosławić i dać dużo więcej pieniędzy lub innych darów.
To podłe oszustwo, tych co służą bożkowi Mammonie, czyni dużo zła i zepsucia w kościołach chrześcijańskich.


Dwa wersety wyżej czytamy:

"Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba." Mal 3,6
oraz
"3,9 Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. "
Co z nich wynika ?
Wynika z nich jednoznacznie,że te słowa o dziesięcinie Bóg mówi do SYNÓW JAKUBA !!!!!!!!! - NARODU izraelskiego, a nie do chrześcijan, w czasie obowiązywania służby świątynnej (438 rok p.n.e). Słowa te kapłan Malachiasz kieruje do SYNÓW JAKUBA - ROLNIKÓW aby przynieśli dziesięcinę w postaci żywności do spichlerza dla Lewitów (gdyż oni nie mieli na własność ziemi).
Błogosławieństwo wynikłe z przyniesienia 10 % zbiorów z pól do spichlerza objawiało się na POLACH tych co przynosili dziesięciny:
(a nie w postaci pieniędzy w portfelach jak to niektórzy dziś myślą) o czym świadczy poniższy werset:

"I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu " (Mal 3,11)

Czy Bóg obiecał błogosławieństwo chrześcijanom po "oddaniu" dziesięciny?
Absolutnie NIE !!!!!!!!
Obiecał je ale nie chrześcijanom lecz synom Jakuba TYLKO w czasie istnienia świątyni w Izraelu !!! TERAZ TA OBIETNICA JEST NIEAKTUALNA, JUŻ NIE OBOWIĄZUJE I NIE MA MOCY !!! I KLĄTWA (Mal 3,9) TAKŻE JEST NIEAKTUALNA (dotyczyła ona tylko synów Jakuba - narodu izraelskiego w czasie obowiązywania służby świątynnej) JUŻ NIE OBOWIĄZUJE I NIE MA MOCY !!!

Cytat:
Apostoł Paweł zachęcał wierzących, aby odłożyli dziesięciny i dary w domach, kiedy ustalają budżet, a przynieśli je do kościoła w dniu nabożeństwa: „Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę” (1Kor.16:2).
Absolutne kłamstwo i manipulacja, w tym wersecie nie ma żadnej wzmianki o dziesięcinie, lecz ap Paweł mówi o dobrowolnych składkach z zaoszczędzonych pieniędzy.
Absolutnie nauka o sabacie nie ma nic wspólnego z fałszywą nauką o dziesięcinie dla chrześcijan. Mieszanie tych dwóch pojęć jest dodatkową manipulację.
tom68 napisał/a:
dr Alfred Palla


Oddawanie dziesięciny jest wspaniałą możliwością rozwoju uczciwości, gospodarności, zaufania i nabożeństwa. Myślę, że wszyscy, którzy wierzą w Słowo Boże zgodzą się, że oddawanie dziesięciny jest wyrazem naszego posłuszeństwa. Pan Jezus zwrócił uwagę faryzeuszom, że ich motywacja w oddawaniu dziesięciny była legalistyczna, niemniej zachęcił do dalszego oddawania jej: „Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać” (Mt.23:23).

Po pierwsze jakie oddawanie? Czy kiedyś ukradliśmy lub pożyczyliśmy od Boga 10 procent ? Oddawać co pieniądze? Na jakie konto? Boże w gwiazdozbiorze Oriona cz
na konto przy ul Foksal?

Płacenie dziesięciny nie jest możliwością rozwoju uczciwości lecz dowodem niezrozumienia tekstów Biblijnych oraz dowodem bycia wykorzystywanym przez sprytnych oszustów

"Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści" 2Piotr 2,3Mat 23,23

1. Do kogo są skierowane słowa Mat 23,23? "te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać" :

"Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:
Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze." Mat 23,1-2
"
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać."

WYRAŹNIE W TYM WERSECIE JEZUS ZWRACA SIĘ NIE DO SWOICH UCZNIÓW LECZ DO UCZONYCH W PIŚMIE I FARYZEUSZY
KTÓRZY MAJĄ ZIEMIĘ !!! (kminek, koper i mięta wyrosły na ich ziemi !!!),

(Jezus tych słów "te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać" nie kieruje do swoich uczniów, lecz do uczonych w piśmie i faryzeuszy - gdyż oni ,jeżeli posiadali ziemię na własność ,byli prawem zobligowani do płacenia dziesięcin wczasie gdy była swiątynia w Jerozolimie)

Jezusa ani jego uczniów nie obowiązywał obowiązek oddawania dziesięciny, gdyż wykonywali oni zawody nie objęte tym obowiązkiem i nie posiadali ziemi na własność
W większości do płacenia dziesięciny w postaci płodów rolnych i bydła zobowiązani byli rolnicy.
Biedni w Izraelu w ogóle nie płacili dziesięciny.
Pan Jezus Chrystus był z zawodu stolarzem, po przekroczeniu 30 roku życia został kaznodzieją i nauczycielem. Od nikogo pracującego w tych zawodach Prawo Mojżeszowe nie wymagało składania jakiejkolwiek dziesięciny.

Nie wymagano żadnej dziesięciny od rybaków. Tylko od ludzi zawodowo zajmujących się dwoma profesjami wymagano dziesięciny.
W starożytnym Izraelu wymagano dziesięciny wyłącznie od farmerów i gospodarzy (pasterze, zaganiacze). Składali dziesięcinę wyłącznie z jedzenia.

Było bardzo wielu ludzi o różnych zawodach, od których Prawo nie wymagało płacenia dziesięciny. Na przykład, jak ap. Paweł, który był wytwórcą namiotów, nie musiał składać dziesięciny. W rzeczywistości, żaden z dwunastu apostołów nie płacił dziesięciny, ponieważ nikt z nich nie pracował w zawodzie, od którego wymagano składania dziesięciny.

2. Kiedy Jezus mówi te słowa?

Mówi je w czasie gdy obowiązywała służba świątynna i kapłani lewici utrzymywali się z dziesięcin. I tylko dla nich była przeznaczona dziesięcina.
Jezus jako przestrzegający prawa Żyd przypominał uczonym w piśmie i faryzeuszom,że oni mają płacić dziesięcinę gdyż posiadali ziemię i z jej płodów rolnych mieli oddawać dziesięcinę (sam werset o kminku - świadczy,że ten kminek najpierw musiał wyrosnąć na ich ziemi). Służbę świątynną i wszystkie systemy jej służące (ofiary z baranków, dziesięciny itd.
Jezus ZNIÓSŁ z chwilą zmartwychwstania - jedna jego doskonała ofiara wystarczyła)


3. Czy to jest główny motyw tej przemowy - przypomnienie faryzeuszom o obowiązującym ich obowiązku płacenia dziesięciny?

Absolutnie NIE. Głównym motywem jest przypomnienie NIE o obowiązku płacenia przez nich dziesięciny (bo przecież z tego obowiązku wywiązywali się szczegółowo)
lecz o zaniedbaniu SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOSIERDZIU i WIERNOŚCI przez faryzeuszy i uczonych w piśmie :
"a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności" (Mat 23,23)

Dziesięcina nie jest także bożym sposobem wspierania misji i utrzymywania kościoła.
Bożym sposobem wspierania misji jest dobrowolna składka z zaoszczędzonych pieniędzy. Tak jaką płacili pierwsi chrześcijanie:
" A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji.
Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę." (1 Kor 16,1-2)

(Rozdziały 8 i 9 II Listu do Koryntian mówią o dobroczynności wobec ubogich braci,
czyli nauczają tej samej nauki Jezusa o Jałmużnie)
nie dotyczą absolutnie dziesięciny ani też rzekomego błogosławieństwa za płacenie dziesięciny religijnym przywódcom,
lecz dotyczy ochotnego dawania - dawania jałmużny !!!!!!!!!!!!!!!! oraz dawania ludziom ewangelii !!!!

"Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste" Łuk11,41

"Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja,
aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie." Mat 6,3

"Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy." Luk 12,33

"Jałmużna – datek dla biednych i potrzebujących. W chrześcijaństwie należy do uczynków miłosierdzia i zalecany jest szczególnie w takich okresach jak Wielki Post i Adwent. Bardzo istotny jest w islamie i uznaje się go za obowiązek każdego muzułmanina." (Zakat-mój dopisek)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82mu%C5%BCna

Płacić należy wg nauki Jezusa JAŁMUŻNĘ a nie dziesięcinę !!!!!!!!!!!!!!!

"A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu." Heb 13,16

Dobre opracowanie tematu dziesięciny 222 strony:
http://www.poznajpana.pl/wp-content/upl ... iecina.pdf

Bardzo dobre opracowanie o dziesięcinie (27 stron):
www.ulicaprosta.net/pdf/dziesiecina_1_2.pdf
_________________

Wróć do „Adwentyści”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości