Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Rozmowy o wierze
Awatar użytkownika
Szymon
Posty: 80
Rejestracja: 28 lutego 2017, 18:51
Płeć: Mężczyzna

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Szymon » 27 marca 2017, 21:26

W temacie może tak ....ale nie widzę postu Katola , który cytował Dz 2,38 i dowodził, że niemowlęta też na chrzcie otrzymują Ducha świętego . To może być jedna diagnoza : stwardnienie rozsiane ( u mnie oczywiście)
Szymon pisze:
27 marca 2017, 21:36
Przepraszam Katola - odpowiedź była dla Simona

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?
Postautor: Simon » 11 marca 2017, 23:07

I już jest OK ^^
[post połączony] Masz 30 min na edycje posta oraz 20 min na jego usunięcie <Samolub>
Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim - Łukasza 14,27

Awatar użytkownika
Florian
Posty: 75
Rejestracja: 22 marca 2017, 14:24
Płeć: Mężczyzna

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Florian » 03 kwietnia 2017, 20:47

A tak innym tematem, odnośnie eucharystii, Jezus wyraźnie mówił, żeby spożywać jego ciało, czy aby na pewno nie miał na myśli konieczności przeistoczenia przy eucharystii?
"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"

Nie do końca rozumiem, czy ta metafora odnosi się do samej wiary, czy faktycznie eucharystii, bo Ostatnia Wieczerze jako pamiątka w kościołach protestanckich do końca się z tym nie spaja.

Awatar użytkownika
Loreena
Posty: 406
Rejestracja: 17 marca 2017, 22:52
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Loreena » 03 kwietnia 2017, 21:16

Pan Jezus nie zstępuje na głos kapłana na ołtarz i nie przeistacza niczego. Ofiara dokonała się raz na zawsze.
Pan Jezus jest chlebem żywym, nie tak, jak manna z nieba, którą trzeba było jeść cały czas żeby przeżyć a i tak poumierali. Temat chleba jest ciekawy, bo oznacza też Słowo. Nie mamy żyć samym chlebem, ale Słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Kielich to nowe przymierze, które Pan Jezus zawiera z wierzącymi. Jest prawdziwym napojem, tylko wiara w zbawienie (krew, którą za nas wylał) może dać życie wieczne.
„Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew”, Rz. 3:25, (UBG)
"A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas” (J 1:1,14, UBG)
„Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.” (J 6:63, UBG)
„I powiedział im Jezus: Uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i saduceuszy. A oni rozmawiali między sobą: Nie wzięliśmy chleba. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im: Ludzie małej wiary, czemu rozmawiacie między sobą o tym, że nie wzięliście chleba? (…) Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, abyście się strzegli zakwasu faryzeuszy i saduceuszy? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli zakwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy.” (Mt. 16:6-8,11-12, UBG)
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty.

Awatar użytkownika
Rut
Moderatorka
Posty: 627
Rejestracja: 04 marca 2017, 13:28
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Rut » 03 kwietnia 2017, 21:45

Patrząc na sprawę transubstancjacji ,czyli dosłownym przemienieniu chleba w ciało Jezusa i krew w wino,na tzw chłopski rozumu -to jest kanibalizm. Przecież to jest zabronione, spożywanie ciała ludzkiego i obrzydliwe. W Starym Test. dużo jet mowy o krwi - jest zakaz spożywania krwi. Czyli na pewno transubstancjacja jest nie biblijna.
1. KK uczy,że msza jest prawdziwą ofiarą- natomiast Biblia nie wspomina o żadnym systemie ofiarniczym. Biblia uczy,że w przeciwieństwie do starego Przymierza,kiedy codziennie były składane ofiary teraz dokonało się zbawienie raz na zawsze Hebr 9.12 i 26 oraz 28 Hebr 10.10 i 12 i 14 a także Hebr 7.26-27 . Dlatego msza jest odrzuceniem jedynej ofiary i cierpienia Jezusa.
2. KK uczy,że Jezus jest obecny w chlebie i winie Jan 6.53-56 i Mat 26.26-28 - jednak wcześniej jest napisane Jan 6.40- aby kto widzi Syna i wierzy w niego ,miał żywot wieczny - podobny zwrot i zbawienie zależy nie od pożywania. Dlatego wersety o tym, iż Jezus jest obecny w chlebie i w winie należy rozumieć symbolicznie,bo Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa ,które powiedziałem do wa ,są duchem i żywotem Jan 6.63. Jezus mówi ,że jest drzwiami... Jeść ciało i pić jego krew oznacza przyjęcie go do naszego życia jako duchowy pokarm
3. Transubstancjacja- przemienienie (kanibalizm)- w Nowym Testamencie jest mowa o łamaniu chleba i piciu kielicha 1 Kor 10 i 11 rozdziały oraz Dz 2.42 i 20.7 uczniowie spotykali się na łamaniu chleba. Przemienienie jest absolutnie nie biblijne ,nie ma żadnego potwierdzenia i pochodzenia w Biblii. Chleb i wino są symbolami ciała i krwi Pana Jezusa dlatego należy je przyjmować godnie,jednak po wieczerzy są zwykłym chlebem i winem i maja być spożywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wezwanie do oddawania czci chlebowi i winu znieważa Boga- to bałwochwalstwo.
4.Ofiara eucharystii jest zadośćuczynieniem za grzechy żywych i umarłych- spirytyzm
Wieczerza Pańska Łuk 22.19 to czyńcie na moja pamiątkę- Jezus powiedział to przed swoją śmiercią. Nie powiedział o "ofierze eucharystycznej lub odpuszczeniu grzechów. On wyraził proste życzenie aby uczniowie obchodzili wieczerzę aby o nim pamiętać,abyśmy podczas łamania chleba pamiętali o jego miłości,męce na krzyżu i oczekiwali jego przyjścia. 1 Kor 11.26

Awatar użytkownika
Loreena
Posty: 406
Rejestracja: 17 marca 2017, 22:52
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Loreena » 03 kwietnia 2017, 22:28

Dodam jeszcze, co pisałam w innym wątku, że Słowo Boże objaśnia Duch Święty, daje uszy do słuchania.

Badanie Pisma ludzkim rozumem:
Ew. Jana 5,39-40
"Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot."

Dlatego mamy "słuchać" z wiarą.

Rzymian 10:17
Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie - przez słowo Boże.

To się łączy z tym, co Pan powiedział do Nikodema. Nikt nie zobaczy Królestwa jeśli się nie narodzi z Ducha. Nie da się wytłumaczyć narodzenia z Ducha komuś, kto tego nie doświadczył. Równie ciężko jest np. wytłumaczyć katolikowi, że nie ma zmiany substancji, jeszcze dochodzą tzw. cuda eucharystyczne gdzie opłatek krwawi i potem to badają i rzekomo ludzkie serce w tym jest. To są jakieś mistyczne rzeczy jak picie krwi i inne rytuały, ale ludzie niestety później potrafią przejechać setki kilometrów żeby się modlić do krwawiącego chleba. I tutaj zachodzi kult tej rzeczy i mamy bałwochwalstwo, a szatan się cieszy.
Czytanie Pisma i prośba o zrozumienie za każdym razem, a Pan przemawia, bo Słowo Boże jest żywe :)
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty.

Awatar użytkownika
Florian
Posty: 75
Rejestracja: 22 marca 2017, 14:24
Płeć: Mężczyzna

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Florian » 04 kwietnia 2017, 00:32

Dzięki za rozjaśnienie, coraz bardziej mam wrażenie, że to właśnie kościół katolicki upaja się krwią świętych z kielicha obrzydliwości jak w ks objawienia.

Awatar użytkownika
Alex87
Posty: 80
Rejestracja: 10 lutego 2017, 18:05
Lokalizacja: Holandia
Płeć: Mężczyzna
Nowonarodzony/a: Tak

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Alex87 » 04 kwietnia 2017, 06:17

Czy ktoś z osób biorących udział w wątku pod jego wpływem był skłonny zmienić zdanie i utwierdzić się w tym, że chrzest nie jest wymogiem zbawienia lub odwrotnie?

Awatar użytkownika
Rut
Moderatorka
Posty: 627
Rejestracja: 04 marca 2017, 13:28
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Rut » 04 kwietnia 2017, 10:31

odnośnie eucharystii Florianie to też jest trochę w tym artykule
http://www.radiopielgrzym.pl/zero-bojazni-bozej.html

Awatar użytkownika
Eliza
Posty: 54
Rejestracja: 20 kwietnia 2017, 15:04
Lokalizacja: Jelenia Góra
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Eliza » 20 kwietnia 2017, 15:15

MATEUSZA 3:16
„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody...”
MATEUSZA 28:19-20
"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja (Jezus) wam przykazałem..."
MARKA 16:16-18
"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony.... A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją".
JANA 3:23 Jan chrzcił w Ainon. Dlaczego? "...bo tam było dużo wody..."
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38
Piotr powiedział: "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić... a otrzymacie dar Ducha Świętego".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:12
"Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:36 i DZIEJE APOSTOLSKIE 8:38
"...zeszli obaj do wody... i ochrzcił go". (Nie ma tu pokrapiania. Pokrapianie jest wymyśloną przez człowieka niebiblijną nauką).
DZIEJE APOSTOLSKIE 10:47-48
Korneliusz i jego przyjaciele otrzymali właśnie Ducha Świętego, co było potwierdzone mówieniem w innych językach:
Piotr "rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa".
DZIEJE APOSTOLSKIE 18:8
"A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest".
DZIEJE APOSTOLSKIE 22:16
"A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego".
RZYMIAN 6:4-5
"Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania". (Tak jak Duch Święty podniósł Jezusa z grobu).
KOLOSAN 2:12
"Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie..."
1 PIOTRA 3:21
"Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia..."
ŁUKASZA 6:46
"Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?"
BÓG ŻĄDA, ABY WZÓR JEGO SŁOWA BYŁ DOKŁADNIE NAŚLADOWANY

BÓG PRZEKAZAŁ TEN WZÓR W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY PRZEZ PIOTRA:
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-40
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego".

Awatar użytkownika
Eliza
Posty: 54
Rejestracja: 20 kwietnia 2017, 15:04
Lokalizacja: Jelenia Góra
Płeć: Kobieta

Re: Czy chrzest jest warunkiem zbawienia?

Postautor: Eliza » 22 kwietnia 2017, 15:04

CHRZEST JEST WARUNKIEM KONIECZNYM!!!
MATEUSZA 3:16 W tym wersecie widzimy, że Jan Chrzciciel był prowadzony przez Ducha Bożego by ustanowić metodę chrztu: „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody...”.
(W języku greckim chrzest oznacza: 'zanurzyć', a NIE POKROPIĆ!).
MATEUSZA 28:19-20 "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja (Jezus) wam przykazałem..."
MARKA 16:16-18 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony.... A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją".
JANA 3:23 Jan chrzcił w Ainon. Dlaczego? "...bo tam było dużo wody..."
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 Piotr powiedział: "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić... a otrzymacie dar Ducha Świętego".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:12 "Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:36 i DZIEJE APOSTOLSKIE 8:38 "...zeszli obaj do wody... i ochrzcił go". (Nie ma tu pokrapiania. Pokrapianie jest wymyśloną przez człowieka niebiblijną nauką).
DZIEJE APOSTOLSKIE 10:47-48 Korneliusz i jego przyjaciele otrzymali właśnie Ducha Świętego, co było potwierdzone mówieniem w innych językach:
Piotr "rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa".
DZIEJE APOSTOLSKIE 18:8 "A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest".
DZIEJE APOSTOLSKIE 22:16 "A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego".
RZYMIAN 6:4-5 "Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania". (Tak jak Duch Święty podniósł Jezusa z grobu).
KOLOSAN 2:12 "Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie..."
1 PIOTRA 3:21 "Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia..."
ŁUKASZA 6:46 "Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?"
BÓG ŻĄDA, ABY WZÓR JEGO SŁOWA BYŁ DOKŁADNIE NAŚLADOWANY

BÓG PRZEKAZAŁ TEN WZÓR W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY PRZEZ PIOTRA:
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-40 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego".


Wróć do „Życie chrześcijańskie w Chrystusie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość